Đất Nước Đứng Lên
by Nguyên Ngọc
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Đất Nước Đứng Lên

HuyenTrang Pham đã review

Núp là người anh hùng, là con chim đầu đàn của dân làng Kong- hoa ở Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Quê Núp nghèo và xa lắm, nên ngay từ những ngày đầu kháng chiến, cả làng đã mất liên lạc với chính quyền, cán bộ. Núp đứng lên tổ chức lại làng, tổ chức cho người dân vừa đánh giặc vừa sản xuất. Mọi dụng cụ thô sơ đều được tận dụng làm vũ khí giết giặc. Nào đá, chông, cung tên, bẫy... khi nào cướp được từ giặc thì lại còn có cả súng nữa...

Tôi cứ nhớ mãi chi tiết khi cả làng không có muối ăn, giặc Pháp dụ làng ra hàng sẽ cho muối. Núp cùng với người dân đốt mái tranh lấy tro ăn thay muối trong ba năm trời để the kháng chiến bởi mọi người đã nhận thức được "Ăn muối Tây sẽ khổ suốt đời". Tấm lòng thủy chung như nhất của đồng bào với kháng chiến, với cách mạng mới đáng quý làm sao!

Yêu làng, yêu nước thiết tha, người dân Ba-na quyết không để cho bọn giặc day xéo lên quê hương, đất nước họ và họ đã không ngừng đứng lên chống lại chúng. Đến năm 1954, giặc đã không tài nào còn vào được làng Kong-hoa vì giữa đường chúng bị du kích chặn đánh liên tục.

Vừa chống địch, dân làng vừa phải chinh phục thiên nhiên. Không những vậy, Núp còn giúp dân làng chống lại những hủ tục mê tín dị đoan, thay đổi điều kiện làm ăn để dành lấy đời sống, để cùng nhau kháng chiến cho đến ngày thăng lợi.

"Đất nước đứng lên" là một trong những tác phẩm quý giá viết về quá trình làm cách mạng của những người dân Tây nguyên anh dũng. Cám ơn nhà văn Nguyên Ngọc vì những cố gắng không ngừng nghỉ của ông trong công cuộc viết văn và cũng là cổ vũ chiến đấu Cách mạng.Review khác về sách này 1
Chân thực, đầy tự hào và xúc động.Nhân vật xuyên suốt của "Đất nước đứng lên" là Núp - nguyên mẫu từ người anh hùng đời thực Đinh Núp (1914 - 1999). Tài năng lãnh đạo, thuyết phục buôn làng đứng lê... chi tiết