by Tử Kim Trần

Review sách Đứa Trẻ Hư

Huyền Trân đã review


Review khác về sách này 1
Tường Vân đã review sách này

* Đọc xong cuốn này lại thấy càng thêm đúng đắn vì quyết định không ưa con nít của mình. =)) (Ahuhu không phải tất cả em trẻ đều như thế, cũng không phải gặp em trẻ nào chụy đây cũng thấy ác cảm, n...

chi tiết