by Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein

Review sách Cú Hích

Huyền Trân đã review
Hình đính kèm
Photo
Sophie Victor

Mình thấy có review này từ Facebook, rất giống review của bạn. Không biết có phải bạn đó copy review của bạn không, hay ngược lại. Bạn xem thử nha: https://www.facebook.com/groups/reviewdaosach/permalink/351939715247575/