14 quyển sách
Hắt Xì
Cửu Bả Đao
3
Lolita
Vladimir Nabokov
12
N.P
Banana Yoshimoto
2
Lá Nằm Trong L
Nguyễn Nhật Ánh
0
Người Xa Lạ
Albert Camus
1
Túp Lều Bác Tom
Harriet Beecher Stowe
5
Chùm Nho Phản Nộ
John Steinbeck
0
Đại gia Gatsby
F. Scott Fitzgerald
4
Rừng Na Uy
Haruki Murakami
16