14 quyển sách
Hắt Xì
Cửu Bả Đao
5
Lolita
Vladimir Nabokov
19
N.P
Banana Yoshimoto
2
Lá Nằm Trong L
Nguyễn Nhật Ánh
0
Người Xa Lạ
Albert Camus
1
Túp Lều Bác Tom
Harriet Beecher Stowe
6
Chùm Nho Phản Nộ
John Steinbeck
0
Đại gia Gatsby
F. Scott Fitzgerald
10
Rừng Na Uy
Haruki Murakami
17