Review sách Sử Việt- 12 khúc tráng ca

Huy Sơn đã review


Review khác về sách này 2
Quang Huy Vu Ngoc đã review sách này

Về nội dung: đây là một trong những cuốn sách về lịch sử hay nhất mà mình đã từng đọc. Cuốn sách nói về những trang lịch sử hùng tráng của dân tộc. Rất nhẹ nhàng, như một bộ phim, miêu tả lại từng ...

chi tiết