Review sách Lão Già Mê Đọc Truyện Tình (Tái Bản 2014)

Hữu Minh đã review
review bởi Sưu tầm
Sưu tầm


Review khác về sách này 2
tama đã review sách này

Tay thợ săn dũng cảm Antonia José Bolívar Proano sống một mình trong rừng Amazon, trong một thị trấn nhỏ. Khung cảnh khá thanh bình, lão già hầu như chẳng có gì lo lắng cho lắm, cứ ngày ngày thong ...

chi tiết