Review sách Giết Con Chim Nhại

Hữu Minh đã review
review bởi Webtretho.com
Webtretho.com


Review khác về sách này 2
tama đã review sách này

Mình đã từng đọc đâu đó rằng, nếu muốn tóm tắt lịch sử hơn hai trăm năm của nước Mỹ bằng một câu duy nhất thì câu đó phải là: "Người nhập cư ghét người nhập cư". Khoan chưa bàn đến chính trị (phức ...

chi tiết