Review sách Cuộc Gọi Từ Thiên Thần

Hữu Minh đã review
review bởi Sưu tầm
Sưu tầm


Review khác về sách này 1
Lynnette Dinh đã review sách này

Một thời từng cuốn theo cách dẫn truyện bất ngờ và độc đáo trong Bởi vì yêu, Hẹn em ngày đó, Nếu đời anh vắng em,... thì Cuộc gọi thiên thần là tựa sách đầu tiên mình đọc lại Guillaume Musso sau 6 ...

chi tiết