Review sách Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Tại Sao Nó Chậm Chạp

Hữu Minh đã review
review bởi Sưu tầm
Sưu tầm


Review khác về sách này 3
April đã review sách này

"Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp?" – Hành trình đi tìm chân lí của những kẻ yếu ớt.

chi tiết
Vân Nguyễn đã review sách này

Cuốn này rất mỏng, truyện dành cho thiếu nhi nên đúng kiểu chữ to, đọc một lèo là xong. Nhưng ít chữ không phải là ít ý nghĩa.

chi tiết