Sách đã review 1
Koyagi đã review sách

Trong mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta luôn có những cảm xúc và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, nhưng có những thứ đã in đậm trong tiềm thức rồi, thì rất khó thay đổi. Dưới góc nhìn của một người phụ nữ, Sheryl Sandberg, đã đưa cho chúng ta thấy sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ là vô cùng sâu sắc.

Với Sheryl cô ấy thật may mắn vì vừa giỏi giang và vừa gặp được người chồng sẵn sàng chia sẽ việc nhà, khuyến khích và yêu thương cô, nên Sheryl có thể làm tốt cả ha...

xem chi tiết