8 quyển sách
Thời Thơ Ấu
Maksim Gorky
1
Vỡ Đê
Vũ Trọng Phụng
1
Còn Chút Gì Để Nhớ
Nguyễn Nhật Ánh
20
Mắt Biếc
Nguyễn Nhật Ánh
66