Review sách Trước Ngày Em Đến

Hoang Yen đã review


Review khác về sách này 3
Thủy Tiên đã review sách này

Hmm, chắc ai cũng biết nội dung cuốn sách cũng như bộ phim này rồi. Mình còn chưa xem hết phim nữa và cũng chỉ tình cờ mua quyển này do thấy giảm 70%...và rồi mình đọc nó chỉ trong 2 ngày (mặc dù b...

chi tiết