Hoàng Siêm đã thêm 1 sách vào thư viện
Hoàng Siêm đã thêm 6 sách vào thư viện
Bến Xe
by Thương Thái Vi
15 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tôi biết đến Bến xe qua một số lời giới thiệu trong group đọc sách mà tôi tham gia. Tôi biết đến nó như một bộ truyện thấm đẫm nỗi buồn và đầy những bất hạnh. Vì tò mò nên tôi đã ghi chú lại, chắc mẩm rằng phải đọc bộ truyện này. Tuy nhiên tận một năm sau tôi mới nhớ tới Bến xe và bắt tay vào đọc ngay.

Chương Ngọc và Liễu Địch - trái tim của Bến xe. Chương Ngọc là một ngư... đọc tiếp