by Guillaume Musso

Review sách Giây Phút Này

Non Tay đã review


Review khác về sách này 3
Hữu Minh đã review sách này

Với tư cách là fan Musso hơi cuồng, dù rằng đã một hai lần thất vọng nhưng mình vẫn không lùi bước, quyết chí mua ngay quyển mới xuất bản tiếp theo của Musso ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, khô...

chi tiết