Review sách Tiếp Thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Lynnette Dinh đã review

Tiếp thị 4.0 là bức tranh toàn cảnh ngành marketing hiện nay. Giúp người làm tiếp thị có cái nhìn tổng quát về công việc cũng như các yếu tố cần chú ý trong việc thiết lập kế hoạch liên quan tiếp thị số, tất cả đều hướng đến mục đích tăng tỷ lệ ủng hộ sau cùng của khách hàng.

Trước khi vào ý chính xoáy sâu thời đại 4.0 thì tác giả có viết các chương dẫn nhập để giúp người đọc (dù không hoạt động trong ngành Marketing) vẫn có thể hiểu được, và tiếp đó là các mô hình, các bước để người làm marketing có những kế hoạch thật tốt cho mục đích thúc đẩy doanh số, tỷ lệ nhận biết, tỷ lệ ủng hộ thương hiệu của mình.


Tiếp thị lấy con người làm trung tâm, quan tâm tới những vấn đề vĩ mô hơn so với trước đây, cũng chính vì vậy mà thương hiệu ngày càng được nhân cách hoá hơn, gần gũi khách hàng hơn với thông điệp mang tính xã hội của mình. Không chỉ gói gọn xung quanh khách hàng mà còn mở rộng thành một cộng đồng (luôn sẵn sàng ủng hộ thương hiệu).

3.5* vì không hoàn toàn là kiến thức mới.