Thay Đổi Suy Nghĩ Thay Đổi Cuộc Đời
by Đức Minh
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thay Đổi Suy Nghĩ Thay Đổi Cuộc Đời

Thay Đổi Suy Nghĩ, Thay Đổi Cuộc Đời chỉ cho bạn cách khám phá những khả năng tiềm ẩn của bạn và của mọi người, cách tác động vào những nguồn lực bạn cần để đạt được bất kỳ thành công nào mà bạn cần đặt ra cho bản thân mình.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn học được quá trình đi từng bước một để đạt được những thành công lớn một cách dễ dàng và hiệu quả. Chiến lược hướng đến thành công rất logic, lôi cuốn và đặc biệt rất phù hợp và có lợi, nó thực sự là một phát minh trong sự thể hiện cá nhân.

Khi bạn nghĩ, tại sao không suy nghĩ những suy nghĩ vĩ đại và đạt được những thành công vĩ đại?

Hãy sẵn sàng cho một trong những cuộc phiêu lưu và thám hiểm vĩ đại mà mặt trận đầu tiên chính là suy nghĩ của bạn! Bạn sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời.

Bước đột phá đầu tiên ở trong cuộc đời bắt đầu xảy ra khi bản thân bạn đã nhận ra được rằng có thể học tất cả mọi thứ bạn muốn để đạt được mọi mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho mình.

Bước đột phá thứ hai chính là khi bạn nhận ra rằng bạn thực sự chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản thân của mình và tất cả những điều đã xảy ra.Không ai làm bất cứ một điều gì cho bạn cả.

Nếu như bạn muốn có thứ gì đó, nó thực sự xứng đáng để bản thân bạn làm những điều cần thiết nhất để có được nó thực sự. Nếu như gặp rắc rối hay trở ngại, nó xứng đáng để bạn có thể giải quyết hay vượt qua một cách dễ dàng. Bạn sẽ là chính bạn.