Sẽ có cách đừng lo
by Tuệ Nghi
16 reviews
Có 16 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Sẽ có cách đừng lo

Hieu Nguyen đã review

Sẽ có cách, đừng lo, cuốn sách của một nhà văn, một luật sư, một danh nhân Tuệ Nghi. Cô là một người trẻ, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nhưng kinh nghiêm sống của cô khi mà ta đọc sách này sẽ thấy rất nhiều. Ở đây, Tuệ Nghi đã trở thành thần tượng của tôi khi mà tôi đọc được những câu chuyện, những bài viết mà cô viết về những thứ quanh mình, những thứ cô biết được nhằm chỉ rõ cho ta những điều mà giới trẻ hiện nay đang quá theo đuổi, Và tựa sách đã nói lên được điều mà Tuệ Nghi nhắn nhủ :"BÌNH TĨNH SỐNG", đấy, ta cứ bình tĩnh thì mọi việc đều có hướng giải quyết của nó cả đấy. Tôi đã tập học theo cách sống đó và thấy bất ngờ vô cùng và nhận ra rằng nếu mình nhìn việc theo một hướng khác thì mọi việc đều có lối đi riêng của nó.