Review sách Trạm Thu Phí Quái Lạ

Meowth đã review


Review khác về sách này 2
Thư Lâm Bookstore đã review sách này

Nếu mình đọc cuốn sách này khi tuổi nhỏ hơn thì có lẽ mình sẽ thích nó hơn nhiều so với hiện tại. Sau rất nhiều câu chuyện thì dạng câu chuyện như này đã không còn thu hút mình một cách sâu sắc nữa...

chi tiết