Review sách Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố (Tái Bản)

Meowth đã review
Hình đính kèm


Review khác về sách này 2
Hằng Nga đã review sách này

Tá phẩm này mình đọc xong trong một ngày. Mạch chuyện rõ ràng, mạch lạc và đủ thu hút. Một câu chuyện buồn với sự ám ảnh về nỗi cô đơn của nhà văn Ý Paolo Giordano. Nhưng mình không thực sự thích c...

chi tiết