Review sách Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ

Meowth đã review


Review khác về sách này 2
tama đã review sách này

Đến với Ngàn Mặt Trời rực rỡ sau khi đọc Người đua diều, và một lần nữa Khaled Hosseini không làm mình thất vọng. Bốn thập kỷ biến động và ly tán ở Afghanistan cùng  một lối dẫn dắt chân ...

chi tiết