Review sách Hoa Trên Mộ Algernon

Meowth đã review


Review khác về sách này 1
Đào Trung Hiếu đã review sách này

Lúc đọc mấy chương đầu, khá là chán, mình đã định drop luôn, không đọc tiếp nữa. Bẵng đi vài tuần, có vài người nhận xét cuốn này hay lắm, đáng đọc. Thành ra mình tranh thủ hai ngày cuối tuần để đọ...

chi tiết