by Neil Gaiman. Người Dịch: Thiên Nga

Review sách ĐẠI DƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG LÀNG

Meowth đã review


Review khác về sách này 2
April đã review sách này

"Đại dương cuối đường làng" - Câu chuyện trẻ con dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của một thân tứ tuần.

chi tiết