Review sách Cửa Hiệu Tự Sát

Meowth đã review


Review khác về sách này 1
Phú Vương Trọng đã review sách này

Có những cuốn sách ngoài cái tựa ra thì không còn cái gì. Mình không ghét Jean Teulé, có thấy ông trên La Grande Librairie rồi và không hề có ác cảm gì với tác giả này. Nhưng sự thật thì mích lòng,...

chi tiết