Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo
by John C Maxwell
2 reviews

Review sách Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo

Hảo Vũ Viết đã review

[Phát triển kỹ năng lãnh đạo] Ai cũng có thể học để trở thành lãnh đạo.

Trước kia tôi vẫn nghĩ, lãnh đạo là thuộc về tố chất mà chỉ một vài người mới có được.

Nhưng sau khi đọc cuốn "Phát triển kỹ năng lãnh đạo" của John C.Maxwell, tôi đã thay đổi quan điểm của mình.

Lãnh đạo là có thể học được. Ai cũng có thể rèn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo.

Bởi "Lãnh đạo là sự ảnh hưởng, không hơn không kém", nên chỉ cần mình tạo ra được sự ảnh hướng tích cực tới người khác thì mình sẽ là lãnh đạo. Sự ảnh hưởng càng lớn thì sự lãnh đạo càng lớn.

Trước kia tôi cũng chẳng phân biệt được sự khác nhau giữa quản lý với lãnh đạo. Tôi nghĩ hai thứ này như nhau

Nhưng sau khi đọc cuốn sách này, tôi biết chắc chắn nó khác nhau. Và tôi cũng xác định được mình sẽ học tập, rèn luyện để trở thành gì?

Có những giao thoa giữa Quản lý và Lãnh đạo, nhưng không thể đánh đồng hai vị trí, hai chức danh này với nhau được. Chỉ cần hiểu nhầm, hiểu không đúng, gọi nhầm thôi đã khiến cho người ta đi sai hướng và lãnh phí sự phấn đầu của mình rồi.

Ví dụ cho một người lãnh đạo không thể chính xác nhất chính là những vị điều hành các nhà thờ, các giáo sứ. Mọi người tôn trọng, đi theo nhà lãnh đạo kể cả khi tại chức hay khi ông ta đã nghỉ.

Một cuốn sách nên đọc cho bất cứ ai được gặp khó khăn trong việc quản lý một nhóm hay một đội.

Một cuốn sách nền tảng cho các kiến thức về lãnh đạo.Review khác về sách này 1
Chào các bạn. Sự thực thì mình đã đọc xong cuốn này từ hôm qua nhưng cho đến tận tối nay mình mới viết những dòng này chia sẻ cho các bạn cảm nhận của mình về nó, mặc dù trước khi đọc mình đã tự nh... chi tiết