Bước đầu học Phật
by Thích Thanh Từ
1 reviews

Review sách Bước đầu học Phật

Hanh Nguyen đã review

Đây là quyển sách đầu tiên về phật pháp mà mình được đọc. Thực sự nó rất có ý nghĩa với mình, giống như khai mở trí tuệ lâu nay u mê của mình vậy. Thầy viết rất hay và ý nghĩa, rất dễ hiểu. Mỗi người ai cũng nên có quyển sách này để nhận ra những giáo lý trong cuộc đời về luật nhân quả, luân hồi, nghiệp báo,..... và dẫn tới tu tập để có thể kiểm soát, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !