Review sách Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại

Hằng Nga đã review


Review khác về sách này 5
Thịnh Bi đã review sách này

Mình  vốn rất lười đọc sách Việt.Nhất là tản văn.Nói không thích thì chưa đến mức đó,mà chỉ là đọc rồi không rút ra được gì,cảm thấy đáng ra thời gian đó đã có thể đọc được một cuốn sách hay h...

chi tiết
Dỗ Anh Ngọc đã review sách này

''Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ hai,bạn sợ thử hai từ lúc đi học cơ mà? Tiếng trống tuổi 25,30 chưa gióng lên mà ta đã vội vã lao đi rồi ".Tất cả câu chuyện với những lời văn thật giản dị ...

chi tiết