Review sách Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố (Tái Bản)

Hằng Nga đã review


Review khác về sách này 2
Meowth đã review sách này

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, nghe tên thì thứ làm mình hứng thú thực sự là số nguyên tố chứ không phải nỗi cô đơn, có thể do mình là một đứa học toán. Những ai đang có cảm giác cô đơn, thực sự ...

chi tiết