Review sách Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn (Tái Bản 2016)

Hằng Nga đã review


Review khác về sách này 2
Lee Ji-eun đã review sách này

Tên cuốn sách là tựa đề của một bài viết được chia sẻ trong đó, với thông điệp: nếu biết trăm năm là hữu hạn, tại sao không sống cho thật sâu? Và cứ như vậy, 44 câu chuyện được chia sẻ là 44 thông...

chi tiết