Review sách Văn Học Tiền Chiến - Thuốc Mê

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 1
Meowth đã review sách này

Lệ làng Lữ Xá như thế này: "Gái kẻ Lữ phải làm cho thiên hạ yêu, nhưng không được mất tiết trinh vì đàn ông thiên hạ". Mỗi năm, làng phải chọn lấy một cô gái đẹp, giả làm người đi buôn bán chợ xa, ...

chi tiết