Review sách Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 3
Lee Ji-eun đã review sách này

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” là quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhất của McCulough, được xuất bản năm 1977. Truyện xoay quanh mối tình giữa Meggie Cleary và vị cha xứ Ralph de Bricassart vừa hạnh...

chi tiết
Trần Lan Hương đã review sách này

" Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất ti...

chi tiết
Phúc Nguyễn đã review sách này

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng h...

chi tiết