Review sách Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 1
Phúc Nguyễn đã review sách này

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng h...

chi tiết