Review sách Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 3
Tiana Thái đã review sách này

Bạn có thể đọc cuốn sách này khi đã trưởng thành nhưng chắc chắn rằng sẽ không thể có lại được cảm giác khi bạn đọc lúc còn nhỏ. Trong mắt một đứa trẻ như Tom Sawyer, cuộc đời là những chuyến phiêu...

chi tiết