by Julian Barnes

Review sách Nghe Mùi Kết Thúc

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 1
Bảo Nhi Phan Trần đã review sách này

đọc xong Nghe mùi kết thúc, lên mạng kiếm review đồng cảm thì không thấy gì. Không hiểu sao ít có ai review truyện này trừ vài dòng nói me mé. Tính ra quyển này cũng thuộc loại dễ đọc, dù có đề cập...

chi tiết