Review sách Kiêu Hãnh Và Định Kiến

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 3
April đã review sách này

"Kiêu Hãnh Và Định Kiến" - Một tình yêu vượt lên cả những rào cản xã hội và sự kiêu bạc giữa hai người.

chi tiết