Review sách Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 2
Phú Vương Trọng đã review sách này

Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường (Bedtime Eyes) - Yamada Amy = Một cuốn sách bạn chỉ lỡ mua vì nó rẻ khi bạn coi sách trong tiệm hết cả tiếng đồng hồ và thấy kỳ nếu không mua cái gì đó ... 

chi tiết