Review sách Đoạn Đường Để Nhớ

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 1
Eulalia đã review sách này

Lần đầu tiên đọc một cuốn truyện của Nicholas Sparks và có ấn tượng khá tốt. Tuy mạch truyện không quá gây cấn, đọc nửa cuốn đã có thể đoán được kết thúc thế nào nhưng những chi tiết nhỏ nhặt, cách...

chi tiết