by Lynda Mullaly Hunt

Review sách Con Cá Trên Cây

Hana Hanhhan đã review


Review khác về sách này 1
Linh Lee đã review sách này

Một cuốn sách mang tính giáo dục rất cao, phù hợp với những người sống khép kín, nội tâm. Có lẽ cuốn sách nên được phổ biến rộng rãi đối với mọi người nhất là lứa tuổi học sinh. 

chi tiết