Sách muốn bán hoặc trao đổi (15)
Tất cả sách trong album này là những sách mình không đọc đến. Hầu như mới 100%, nguyên seal. Một số quyển đã mở ra chất lượng cũng còn rất tốt. Mình muốn bán lại với giá tốt cho bạn nào thích. Hoặc trao đổi một quyển bất kỳ mình đang cần. Cảm ơn vì đã quan tâm!
Sách đọc giết thời gian (3)
Những cuốn sách thiếu thu hút. Có thể đọc 1 lần rồi trôi tuột khỏi đầu mình
Rừng Na Uy
Haruki Murakami
21
Những Đôi Mắt Lạnh
Phan Vũ LinhPhan Hồn Nhiên
1