by William McGuire Bill Bryson

Review sách Lược Sử Vạn Vật

Hân Hân đã review


Review khác về sách này 1
tu anh đã review sách này

“ Lược sử vạn vât” dành cho những ai muốn biết về thế giới xung quanh chung ta.   Thực ra nói khó hiểu cũng đúng nhưng xét về tổng thế nó rất đáng đọc. 723 trang sách sẽ giúp chúng ta giả... chi tiết