Review sách Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Ngôn Ngữ Cơ Thể - Body Language

Hân Hân đã review


Review khác về sách này 2
Hảo Vũ Viết đã review sách này

Tôi luôn tò mò về chủ đề này. Và "Body Language - Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể" đã không làm tôi thất vọng. Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên trong tủ sách của tôi.

chi tiết