Nguyễn Nhật Ánh (12)
<3 My idol
Phỉ Ngã Tư Tồn (6)
<3 My love
Đông Cung (Tái Bản 2015)
Phỉ Ngã Tư Tồn
8.0
Gấm Rách
Phỉ Ngã Tư Tồn
3.0
Công Tắc Tình Yêu
Phỉ Ngã Tư Tồn, Thảo Vân
1.0
Đời Này Kiếp Này
Phỉ Ngã Tư Tồn
2.0