Sách đã review 108
Hàn Ân Mặc đã review sách

Tác phẩm: Bất khả kháng lực – Tác giả: Lam Lâm (Lam Tiểu Mị)

Đây là cuốn sách tớ đổi được nhờ Obook Points đây. Sách về hôm 19 và đến nay tớ mới đọc xong này.

xem chi tiết
Hàn Ân Mặc đã review sách

Tác phẩm: Vô thường – Tác giả: Nguyễn Bảo Trung

“Vô thường” – đúng với cái tên của nó, tất thảy chỉ là hư vô, bình thường nhưng không hề tầm thường.

xem chi tiết
Hàn Ân Mặc đã review sách

Tác phẩm: Trà hoa nữ - Tác giả: Alexandre Dumas (con).

Trong lúc đọc hay ngay cả khi đã lật đến những trang cuối cùng của “Trà hoa nữ”, tôi lại chẳng thấy buồn, cũng chẳng vui hay có bất kỳ một cảm xúc nào khác. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi rất t...

xem chi tiết
Xem thêm 105 reviews