10 quyển sách
Ngôi Trường Mọi Khi
Nguyễn Nhật Ánh
14
Mắt Biếc - Tái Bản 2013
Nguyễn Nhật Ánh
66
MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ - TẬP 1
Thư Hải Thương Sinh. Người Dịch: Trần Quỳnh Hương
0
Mười Năm Thương Nhớ 1
Thư Hải Thương Sinh
0
Không Yêu Thì "Biến"
Cửu Lộ Phi Hương
5
HÓA RA ANH VẪN Ở ĐÂY
Tân Di ổ. Người Dịch: Kim Diệu
6