Sách đã review 1
Hải Nguyễnn đã review sách

Nếu đọc lần đầu bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu ,cuốn sách này cần thời gian để suy ngẫm những trải nghiệm ,những khó khăn trong sự đấu  tranh sinh tồn giữa sự sống và cái chết của tác giả

xem chi tiết