Tôi Tài Giỏi - Bạn Cũng Thế
by Adam Khoo
25 reviews
Có 59 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Xoay vòng trong những quyển sách về cách học, các kĩ năng để hoàn thiện chính mình hơn,... tôi vô tình bắt gặp quyển sách “Tôi tài giỏi - Bạn cũng thế” của Adam Khoo. Ban đầu là những chia sẻ, trải nghiệm của tác giả, về quá trình mà ông đã từng là học sinh dở nhất lớp, để rồi trở thành người tài năng, giỏi giang như vậy cũng là một dấu mốc để tôi chọn quyển sách này! Tôi đã đọ... đọc tiếp