Sách đã review 1
Hạ Mạt đã review sách

Thiên Thần và Ác Quỷ -- Lí lẽ của Khoa học và Tôn giáo! Bao giờ mới đi chung một đường?

Đây là quyển đầu tiên về cuộc hành trình của giáo sư Robert Langdon ( quyển sách được viết trước Mật Mã Da Vinci), xoay quanh quả bom tại Rome và cái chết của nhà khoa học chế tạo ra nó. Langdon dấ...

xem chi tiết