Thiên Thần Và Ác Quỷ
by Dan Brown
13 reviews
Có 25 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Thiên Thần và Ác Quỷ -- Lí lẽ của Khoa học và Tôn giáo! Bao giờ mới đi chung một đường?

Đây là quyển đầu tiên về cuộc hành trình của giáo sư Robert Langdon ( quyển sách được viết trước Mật Mã Da Vinci), xoay quanh quả bom tại Rome và cái chết của nhà khoa học chế tạo ra nó. Langdon dấn thân vào cuộc chiến với hội kín Illuminati, xuyên suốt với đó là một bài học về tôn giá... đọc tiếp
Hạ Mạt đã thêm 5 sách vào thư viện