by Sherryl Sandberg, Nell Scovell

Review sách Dấn ThânReview khác về sách này 1
Nhật Linh đã review sách này

          Mình bắt đầu đọc DẤN THÂN cũng được vài tháng rồi. Lúc bắt đầu có vẻ hơi khó khăn vì mình không nghĩ mình thích chủ đề nữ quyền mà tác giả đề cập, vì bản thân mìn...

chi tiết