by Sherryl Sandberg, Nell Scovell

Review sách Dấn ThânReview khác về sách này 3
Koyagi đã review sách này

Trong mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta luôn có những cảm xúc và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống, nhưng có những thứ đã in đậm trong tiềm thức rồi, thì rất ...

chi tiết
Nhật Linh đã review sách này

          Mình bắt đầu đọc DẤN THÂN cũng được vài tháng rồi. Lúc bắt đầu có vẻ hơi khó khăn vì mình không nghĩ mình thích chủ đề nữ quyền mà tác giả đề cập, vì bản thân mìn...

chi tiết