Pháo Đài Số
by Dan Brown
14 reviews
Có 23 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

TRANSLTR - Cỗ máy giải mã hơn 1,9 tỉ đô la có thể giải được mọi loại mật mã trên thế giới lại không thể giải mã được Pháo Đài Số được tạo bởi Ensei Tankado kẻ phản động chống lại tổ chức NSA.

Việc Pháo Đài Số phát tán ra bên ngoài sẽ là ngày tàn của NSA cũng như ngành giải mã trên toàn thế giới.

Tuy cấp bách và quan trọng nhưng chỉ huy Strathmore chỉ cử Susan Fletc... đọc tiếp
Dũng Gramer đã thêm 1 sách vào thư viện
Pháo Đài Số
by Dan Brown
14 reviews
Có 23 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể