Tứ Diệu Đế
by Võ Quang Nhân, Nguyễn Minh ...
1 reviews

Review sách Tứ Diệu Đế

Đức Vinh đã review

một quyển sách hay về tư tưởng Phật giáo.Nội dung xoay quanh quan niệm về Tú Diệu Đế, khái niệm căn bản để mở đường cho còn đường tìm hiểu về quan niệm tu tập Phật học. Tuy hơi khó đọc vì các khái niệm triết học, nhưng sách cũng mang lại được những ý niệm chính thống. Là nền tảng để phát triển cho niềm tin tôn giáo cho những ai muốn nghiên cứu về Phật học.