Review sách 3 Đêm Trước Giao Thừa

Đức Bảo đã review


Review khác về sách này 1
Songoku đã review sách này

Ngay từ lúc vừa đọc một đoạn nào đó trong sách, mình đã định hình sẵn bài review của mình sẽ bắt đầu bằng câu "Tđn mà quyển này được xuất bản?", "Tđn?".

chi tiết