Review sách Ba đỉnh cao thơ mới - Xuân Diệu - Nguyễn Bính - Hàn Mặc Tử

Phân tích văn học của một tiến sĩ có khác

Rõ ràng văn theo cách này hay hơn nhiều so với trên lớp :)

Đây là một cuốn sách mình phát hiện khi sắp có tiết văn về tác phẩm của Nguyễn Bính. Cuốn sách thuộc kiểu phê bình văn học rất chi tiết về từng tác giả. Ngay từ phần mở đầu đã cho thấy điều đấy: “Trong các nhà Thơ Mới, Xuân Diệu thì “mới nhất”, còn Nguyễn Bính “quen nhất”, trong khi Hàn Mặc Tử lại “lạ nhất”.” Chu Văn Sơn đã xây dựng một cái nhìn tổng quan về ba nhà thơ có thể nói là trụ cột của nền Thơ Mới. Đọc thì ta có thể thấy rõ hình ảnh của các nhà thơ. Một Xuân Diệu đầy tình cảm và gắn bó với chữ tình. Một Nguyễn Bính chân chất mộc mạc của hồn quê. Một Hàn Mặc Tử đầy tài hoa mà bạc mệnh. Đi từ thế giới nghệ thuật bao gồm hình tượng nhà thơ và hệ thống hình ảnh ngôn từ biểu đạt đến sự tổng hợp của trung trong những tác phẩm lớn, Chu Văn Sơn đã xây dựng hoàn chỉnh hình ảnh của họ. Mỗi một tác giả đều được nhìn qua những vị trí độc đáo đến bất ngờ. Có khi nó còn hay hơn cả những gì mình được dạy ở trên lớp.

Một tập sách mỏng chỉ hơn hai trăm trang nhưng lại có thể xây dựng cả ba tượng đài của nền thơ ca Việt Nam!!!

Chắc chắn đây là một cuốn sách đáng đọc cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về những tác giả trên. Hoặc là bạn có thể rút ra rất nhiều ý hay trong quyển sách để khiến bài văn của mình hay hơn. Ngôn từ được sử dụng cũng rất chuẩn xác.
Nói tóm lại là đáng đọcReview khác về sách này 1
Sinh thời, Xuân Diệu từng cho xuất bản cuốn sách "Các nhà thơ cổ điển Việt Nam" viết về ba cây đại thụ của nền văn học dân tộc: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. Đi sau ông khoảng nửa thế kỷ... chi tiết